Ny vej til boliger bliver tre millioner kroner dyrere

Foto: Maja Andersen
Det er blandt andet genlukningen af et overflødigt digegennembrud, der gør vejen til det nye boligområde, Klokkergården, dyrere.
Det er blandt andet genlukningen af et overflødigt digegennembrud, der gør vejen til det nye boligområde, Klokkergården, dyrere.

En dispensation fra museumsloven til gennembrud af to stendiger blev forleden givet på teknik- og miljø-udvalgets møde i Sorø. Det er nemlig et krav, hvis der skal anlægges en ny vej til boligområdet Klokkergården via Skælskørvej.

I den oprindelige plan skulle tilkørslen til boligområdet være foregået via Odinsvej, men her sagde Kulturstyrelsen nej til en dispensation, da man ville gennembryde fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring en fredet stendysse sydøst for Klokkergården. Heller ikke Smedevej kunne lade sig gøre. Den valgte adgangsvej er væsentligt dyrere, men konflikter ikke med beskyttelseszonen, ligesom den tager højde for at undgå nabogener. I 2014 blev der afsat et nettobudget på syv mio. kroner til byggemodning af Klokkergården. Og i november samme år blev der frigivet et beløb på 1,25 mio. kroner til det indledende arbejde. Nu viser det sig, at der en merudgiften ved det valgte vejforløb på ca. 3,3 mio. kroner, der skal findes på budget 2016. Det beløb og de resterende 5,75 mio. fra nettobudgettet, der skal frigives for at fortsætte byggemodningen, er nu begge godkendt på teknik- og miljøudvalgets seneste møde. Det er blandt andet vilkåret om genanvendelse af sten og jord til lukning af det overflødige digegennembrud, der blev foretaget i år 2000, der giver en ekstra udgift. Det samlede budget for de indledende arbejder overholdes dog. Dermed kommer det samlede beløb op på 9,3 millioner kroner.