Minister- og kommissærbesøg i Sorø

Foto: Jens Wollesen, Claus Rødgaard Thomsen