Michael Pihl kommer ikke til at savne arbejdet i byrådet