Løsningsforslag: Skab mere liv eller flere alternativer