Kunstgræsbane med udfordringer

I Slaglille-Bjernede er der problemer med banelængden – og så løber projektet op i næsten to millioner kroner mere end ventet.

Kunstgræsbane med udfordringer

Kunstgræsbane med udfordringer

Der er store udfordringer for Team AS og Slaglille-Bjernede GI med at få etableret en kunstgræsbane og en multibane. Illustration: Team AS

Egentlig stod Team AS og Slaglille-Bjernede Gymnastik- og Idrætsforening umiddelbart for at skulle i gang med en kunstgræsbane med tilhørende multibane – men sådan er det slet ikke gået.

– Vi er løbet ind i flere udfordringer, siger Tanja Larsen, der for klubben står i spidsen for arbejdet med kunstgræsbanen.

– I det projekt, vi har arbejdet med i omkring tre år, er banen syv meter for kort i forhold til DBUs krav. Det er vi ikke gået så højt op i, da banen kun skulle bruges til træning, men Sorø Kommune har stillet krav om, at banen lever op til DBUs forskrifter.

– Vi kan godt se, at det egentlig er fair nok, så alle banerne i Sorø Kommune er ens, opfylder de samme krav og giver de samme muligheder for aktive brugere, fortsætter hun.

– Derfor har vi også forhørt os hos naboen, om vi kunne købe det antal meter grund, som vi manglede. Det kunne vi godt – men. Det betyder så, at vi går fra byzone ind i landzone, og skal vi gøre det, kræver det, at der bliver udarbejdet et lokalplantillæg eller en ny lokalplan. Det kan tage op til et år.

Tanja Larsen og lederne i Team AS og Slaglille-Bjernede GI er stødt på flere udfordringer i kampen for at få etableret en kunstgræsbane og en multibane ved klubhuset i Bjernede. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Et stærkt klubliv

Sådan set kunne Team AS og Slaglille-Bjernede GI godt flytte kunstgræsbanen og lægge den, hvor den nuværende kampbane ligger, men det vil klubben gerne undgå.

– I Team AS og Slaglille-Bjernede GI er det gode, sociale foreningsliv meget højt prioriteret. Klubbens hjerte er klubhuset, og hele klublivet foregår her,. Det er det, der giver os vores stærke fællesskab, siger Tanja Larsen.

– Derfor kan vi ikke bare flytte kunstgræsbanen med multibane til foreningens øvrige aktiviteter som krolf, crossfit, gymnastik og måske håndbold. I givet fald skal vi flytte klubhuset med, men det bliver ikke rigtigt det samme.

Tanja Larsen fortæller videre, at der i foreningen arbejdes med alternative forslag, men endnu er det rigtige ikke kommet.

Prisstigninger

Men selv om det rigtige forslag så skulle dukke op, slår økonomien også sine knuder.

– Projektet er blevet noget dyrere, end vi havde regnet med, siger Tanja Larsen.

– Kommunen har krævet, at der er kommet en rådgiver på, og vi havde ikke regnet med udgifter til en rådgiver. Priserne er også kommet på himmelflugt, selv om de måske ser ud til at falde ligt igen, så det projekt, vi havde en forventning om skulle koste 5,4 millioner kroner, er nu oppe på cirka 7 millioner kroner.

Foreningen har fået lovning på tre millioner kroner fra Sorø Kommunes kunstgræspulje og har også et håb om at kunne opnå et ekstra tilskud fra puljens resterende beløb.

– Vi har selv indtil nu samlet en million kroner sammen, fortæller Tanja Larsen.

– Og så skal vi have ansøgninger ud til flere fonde, men det med fondene er blevet noget sværere, for der er rigtig mange kunstgræs-projekter nu, og så daler fondenes interesse for området.

En “dark horse” er i øvrigt den debat, der nu er opstået omkring brugen af gummi fra bildæk i kunstgræsbanerne. Bliver det forbud gennemført, stiger prisen på en ny bane endnu mere.

– Men selv om der er andre tidspunkter, hvor det har været lettere at arbejde som frivillig, har vi ikke opgivet håbet, siger Tanja Larsen.

– Vi er stadig positive og arbejder for fuld styrke på at få etableret banerne i Bjernede.