Kulturen slap med skrammer

Kultur- og fritidsområdet skal kun spare 200.000 kr. mod oprindelig 500.000 kr. i den første spareplan. S og RV lader fortsat flertallet svinge sparekniven.

Kulturen slap med skrammer, men nu skal der spares

Kultur- og fritidsområdet skal kun spare 200.000 kr. mod oprindelig 500.000 kr. i den første spareplan. S og RV lader fortsat flertallet svinge sparekniven. Foto: David Nejrup

Kulturen slap om ikke helskindet, så dog kun med skrammer, da det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen i starten af marts aftalte besparelser for på 43,2 mio. kroner.

Udvalget for kultur-og fritidsområdet var oprindelig pålagt at skulle spare en halv million kroner, men under forhandlingerne blev sparebeløbet reduceret til 200.000 kroner, altså 300.000 kroner mindre end planlagt.

Sorøs DNA

– Sorø er kendt for sin kultur, så kultur og fritid er hele Sorøs DNA, siger Kasper Nygaard (løsg.), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Natur, kultur og gode transportmuligheder til København er de tre væsentligste årsager til, at folk bosætter sig i Sorø Kommune. Derfor, lød argumentet under forhandlingerne op til spareplanen, ville det skade bosætningen at beskære kultur- og fritidsområdet.

Sorø er kendt for sin kultur, så kultur og fritid er hele Sorøs DNA

Kasper Nygaard (løsg.), formand, kultur- og fritidsudvalget

– Hvis vi vil noget med vores bosætningspolitik, er vi nødt til at kunne tilbyde kultur- og fritidsaktiviteter til børnefamilier, unge og ældre, siger Kasper Nygaard, der var med til at forhandle besparelsen ned fra 500.000 til 200.000 kroner.

De røde partier har intet imod, at der spares mindre på kultur- og fritidsområdet. Men de er dog, ifølge Preben Lund (S), medlem af kultur- og fritidsudvalget, ikke glade for, at det går ud over børne- og ungeområdet, der nu beskæres med 300.000 kroner yderligere.

Borgerlig sparekniv

Derfor agter rød bloks to medlemmer af kultur- og fritidsudvalget, Sascha Finch (RV) og Preben Lund (S), at stemme imod alle spareforslag, når udvalget mødes onsdag for at vurdere, hvordan den lempeligere besparelse på kultur- og fritidsområdet skal udmøntes.

– Vi blev ikke inviteret til at være del af det samlede forlig, og vi er også imod, at der skal spares yderligere på børne- og ungeområdet, siger Preben Lund.

– Derfor vil vi stemme imod og lade de borgerlige om at finde besparelserne.

Det bliver derfor op til kultur- og fritidsudvalgets to konservative medlemmer og Kasper Nygaard at vurdere, hvordan der skal spares 200.000 kroner på kulturen.

– Vi vil tage alle spareplanerne op til fornyet overvejelse, siger udvalgsformanden Kasper Nygaard.