Kloakken og vejene i Bjernede må vente

Kloakarbejdet i Bjernede genoptages først i 2024. Kommunen vil tidligst tale om vejarbejdet til efteråret.

Kloakken og vejene i Bjernede må vente

- Jeg tog i september 2022 kontakt til Sorø Kommune, der er vejmyndighed, for at få en dialog om de ønsker, vi har til vejenes indretning, når de skal repareres. Men vi hører ikke noget, siger Gregers Kofoed-Hansen. Foto: Nikolaj Rasch Skou

<p>Det gik helt galt, da entreprenørfirmaet J.J. Nyholm i 2020 skulle lægge nye kloakrør ud til 70 ejendomme Bjernede, så toiletspildevandet blev adskilt fra regnvandet.</p>