Klima og veje præger budgetønsker

Foto: Anders Ole Olsen, Lene Berthelsen