Klage fra landmand viste sjusk i afgørelse

Foto: Lene Berthelsen

En landmand og kvægholder i Sorø Kommune har fået et pusterum i en sag, der i juli i år fik Landbrugsstyrelsen til at skære i hans landbrugsstøtte. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Landmanden havde klaget over Landbrugsstyrelsens beslutning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og her er der netop truffet den beslutning at sende sagen tilbage til Landbrugsstyrelsen med besked om, at styrelsen skal gøre sit arbejde bedre næste gang, hvis den tager sagen op igen.

Det hele handler om registreringen af landmandens kvægbesætning. Den registrering var ikke i orden, mente Landbrugsstyrelsen efter et kontrolbesøg i januar 2016.

Her fandt styrelsen, at der var 22 ud af 677 dyr, der slet ikke var registreret i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) , og ligeledes mente styrelsen, at til- og afgang af dyr ikke var ajourført i registret indenfor den syv dages frist, der er givet.

Og det fik altså Landbrugsstyrelsen til denne sommer at meddele landmanden, at landbrugsstøtten var sat ned med henholdsvis tre og seks pct.

Landmanden klagede straks til Miljø- og Fødevareklagenævnet og anførte, at der måtte være sket en kommunikationsfejl. Ifølge landmanden står de pågældende 22 dyr i et underregister til CHR, og at flytningen af besætningen er sket indenfor tidsfristen.

Men hvad der er op og ned i netop de forhold, har klagenævnet ikke taget stilling til. Til gengæld har klagenævnet gennemgået Landbrugsstyrelsens skrivelse til landmanden med lup.

Og den skrivelse er ikke tilstrækkeligt fyldestgørende, påpeger klagenævnet.

Bl.a. skriver nævnet i sin afgørelse:

»Det fremgår ikke af afgørelsen, hvordan de samlede karakterer for de enkelte overtrædelser efterfølgende skal sammenlægges og omregnes til procent. Landbrugsstyrelsen har derfor ikke forklaret, hvordan den er kommet frem til en samlet støttenedsættelse på henholdsvis tre og seks pct. Beregningen er ikke formidlet, så den er forståelig for klager, og afgørelsen opfylder derfor heller ikke ombudsmandens krav til forklaring af beregninger«.

Klagenævnet påpeger derfor overfor Landbrugsstyrelsen, at følgende tre ting skal være rettet, hvis styrelsen ser på sagen igen:

Manglende angivelse af korrekt hjemmel for afgørelsen.

Manglende angivelse af hovedhensynene bag skønnet ved fastsættelsen af de enkelte karakterer.

Manglende angivelse af retsfaktum.