Museum har besøgs-fremgang

Foto: Kristian Buchmann, Lene Berthelsen