Jonsdottir overtager styringen

I de kommende måneder vil ledelsen af Sorøs kommunale børnepasning foregå lidt anderledes end hidtil.

Ledelsen af børnenes dagtilbud er delt mellem to områdeledere, en nordlig og en sydlig.

1. februar stoppede den nordlige områdeleder, Britta Huntley, for at starte i sit nye job som dagtilbuds-leder i Kalundborg Kommune.

Den sydlige områdeleder, Johanna Jonsdottir, er nu konstitueret som områdeleder i både nord og syd frem til den 1. august 2023. Hun får hjælp af kommunens administration og to pædagogiske ledere til at varetage lederrollen.

Det er endnu uvist, hvad der skal ske efter den 1. august. Det afklaret i løbet af foråret, og bliver måske også et spørgsmål, som politikerne skal tage stilling til. I forbindelse med tidligere sparerunder i Sorø Kommune har det været på tale at ændre eller sammenlægge områdeledelsen.