Joen Bille indtræder i Tersløsegaards bestyrelse

Det Kongelige Teater udpeger nyt bestyrelsesmedlem i 300-året for dansk teater.