Idrætsforeninger har fået flere medlemmer

Foto: Lene Berthelsen