Hvordan skal vi prioritere vores tid?

I Ringsted-Sorø Lærerforening er vi nysgerrige på, hvordan de nyvalgte politikere vil lave skole efter valget.

Vi arbejder i ”folkets og fællesskabets skole”, men vi oplever i stigende grad, at individuelle hensyn til elever med særlige behov og deres familier trækker store veksler på lærerne og resurserne i skolen.

Hvordan skal vi balancere hensynet til fællesskabet og den enkelte elev? Det bliver sværere og sværere at løse opgaven med børn med særlige behov, for i øjeblikket “spiser” specialområdet ressourcer fra almenområdet, og den enkelte lærer skal balancere adskillige særaftaler for enkelte elever overfor hensynet til klassens fællesskab. Hvad synes I, skolen skal kunne? Og hvilke rammer vil I give os for at indfri forventningerne?

Vi skal naturligvis tage os forsvarligt af elevernes faglige udvikling, men der er mange andre felter i det skolepolitiske kludetæppe – og disse felter bliver flere og flere: opdragelse, relationsdannelse, uddannelsesparathedsvurderinger, digitalisering, forældresamarbejde, oplevelser med børnene ud af skolen, elever med diagnoser, skolevægring, rygestop, verdensmål, fri for mobberi, uddannelse og job, LGBT+ personer, bare for at nævne et par stykker. Hvordan skal vi prioritere vores tid?

Vi har udfordringer med at skaffe læreruddannede lærere til skolen. Men hvordan skaber vi rammer, som sikrer, at uddannede lærere vil søge job i vores kommuner?

Lise Vadsager

Formand for

Ringsted-Sorø Lærerforening