Gymnastik-leder: Vi får for lidt tid til haltimefordelingen

Foto: Jens Wollesen
Niels Jensen vil gerne have rykket timefordelingsmødet 1. februar til ugen efter. Foto: Anders Ole Olsen
Niels Jensen vil gerne have rykket timefordelingsmødet 1. februar til ugen efter. Foto: Anders Ole Olsen

Niels Jensen fra Sorø Gymnastik Forening foreslår, at fordelingsmøde rykkes en uge. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

To dage til at gennemgå baggrundsmaterialet for næste sæsons timefordeling i Sorø Hallerne er simpelthen for kort tid.

Det siger Niels Eschricht Jensen, der er formand for Sorø Gymnastikforening.

Derfor har han foreslået, at timefordelingsmødet udsættes en uge – men det har centerchef Johan Otte afvist. Derfor har Niels Jensen nu henvendt sig til kultur- og fritidsudvalget.

På et møde for nylig, hvor de halbrugende foreninger i Sorø Hallerne deltog, fik klubberne lovning på, at kommunen ville udsende baggrundsmaterialet en uge før timefordelingsmødet 1. februar, men det kan fagcentret ikke nå. Centerchef Johan Otte har meddelt klubberne, at materialet først vil foreligge et par dage før mødet.

Dog er det sådan, at den del af ønskerne, der vedrører Sorø Gymnastik Forening og SOR IF er udsendt til de to foreninger 23. januar med opfordring til, at de to foreninger drøfter ønskerne med hinanden, da netop de to klubber har en rækker ønsker, der kolliderer med hinanden.

– Sorø Gymnastik Forening kan ikke mødes med så kort varsel, siger Niels Jensen.

– Kommunen forsøger at presse de to foreninger til en dialog en uge før timefordelingsmødet. At tromle sådan et møde igennem med så kort varsel er respektløst overfor foreningernes arbejde.

Niels Jensen undrer sig også over, at de to gymnastikforeninger nu igen bliver isoleret og skal »stilles overfor hinanden«, selv om foreningerne har fået lovning på, at der skal kigges bredt på timefordelingen.

– Jeg synes også, det er så som så med forsikringerne om, at der nu skal være åbenhed, gennemsigtighed, dialog, gensidig respekt og dialog, når foreningernes tid til respons indsnævres på den her måde, føjer han til.

– Det kommunale udspil til timefordeling i 2018-19 skal klubberne have mindst en uge før fordelingsmødet, så der er tid til at gennemlæse materialet. Vi får to dage. Jeg må i den forbindelse gøre opmærksom på, at vi foreningsledere altså bruger fritiden på det her, så at vi får materialet en uge før mødet, er vel ikke noget urimeligt krav til forvaltningen.