Genopret overgange

Debat: Vi skylder en grøn grundlov

Af Ella Hilker, Smedevej 66, Sorø

Tidligere overgange ved bl.a. Feldskov/Rundeskov er forsvundet pga. flere og hastige tog på strækningen gennem Sorø. Mens nye muligheder for gående og cyklende, der skal over på den anden side af jernbanen ikke er kommet.

Sorø Kommune er på det nærmeste delt i 3 med motorvej og jernbane som forhindringer for de bløde trafikanters nord/sydgående færdsel.

I forbindelse med Bane Danmarks nu planlagte sporarbejde gennem Sorø Kommune, vil det være belejligt at få genskabt en mulighed for at komme over eller under banen fra Frederiksberg/Horsebøg-området til Sorø Sø og By.

Der er jo ved at udvikle sig store bebyggelser syd for banen, men stier og veje mangler til at binde kommunen sammen for gående og cyklende.

Hvem der skal betale? Ja det skal Bane Danmark vel, da det er dem, der har sløjfet overgangene.

Hvor en ny kommende passage skal være, kan vi som udgangspunkt diskutere lokalt.