Flere kommer til at tage stilling til ældremaden

Både Ældrerådet, Ældre Sagen og Handicaprådet inviteres med til prøvesmagning.