DN bakker op om økolandsby

Danmarks Naturfredningsforening bifalder planerne om at etablere en økolandsby med ca. 40 boliger op ad Fjenneslev.