Der mangler plan for område

Debat: Sandheden om ladestanderne

Af Else Neergaard, Sognefogedvej 15, Sorø

Jeg vil gerne hermed deltage i debatten vedrørende lokalplansforslag SK77 om nyt boligområde på Sognefogedvej.

Som beboere på Sognefogedvej har vi allerede mærket ekstra trafik, siden der er etableret beboelsesområder i Klokkergården. Med yderligere 60 nye boliger på Sognefogedvej, må man påregne endnu en trafikøgning.

Der er planlagt grusgravning på Gl. Smedevej, som vil belaste Smedevej, så det kan forventes, at en del trafik vil omdirigeres til Sognefogedvej.

Hertil kommer yderligere trafik, når det nye plejehjem tages i brug, hvilket vil øge trafikken i kvarteret, men også videre derfra bl.a. ad Sognefogedvej af personale, læger, ambulancekørsel og pårørende. Yderligere er 70 nye boliger på vej i den nordlige del af Rørstensgården.

Ifølge Sorø Kommune kommer en udvidelse af Sognefogedvej ikke i stand før endnu en udstykning på Sognefogedvej bliver aktuel, hvilket i øvrigt også gælder forlængelsen af Rørstensgårdsvej ud til Sognefogedvej.

Man har ikke ønsket at have udkørsel til Tømrerparken eller Smedevej, idet man mener at Smedevej i forvejen er belastet, men den har trods alt en bredde, hvor to biler kan passere hinanden uden at skulle ud i rabatten, hvilket ikke er muligt på Sognefogedvej.

Sognefogedvej er ikke bred nok til, at to personbiler kan mødes, uden at den ene eller begge må ud over asfaltkanten, hvor der er udlagt stabil, som dog hurtigt har udviklet store huller. Der er på Sognefogedvej opnået hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, hvilket har øget sikkerheden noget, men der er stadig problemer, også med lastvognskørsel på vejen, til trods for at der kun må køre lastbiler med ærinde på vejen.

Som beboer på Sognefogedvej vil jeg gerne gøre indsigelse mod mere bebyggelse, som vil belaste Sognefogedvej, før der etableres en bredere vej til trods for at jeg, som grundejer, grundlæggende er imod denne udvidelse, da det vil gå ud over min ejendom.

Med hensyn til Frederiksberg skole og dagpasning på Frederiksberg, er det urimeligt overfor familierne og børnene, at der bygges så mange boliger, uden der tages hensyn til kapaciteten her.

Ud over ovenstående er der 64 nye lejligheder i Sorø Søpark. Der er godkendt bebyggelse af et etagehusbyggeri med op til 39 lejligheder nord for stationen øst for stationens p-pladser.

Der burde have været lagt en plan for dels infrastrukturen dels pasnings- og skoletilbud inden der flytter så mange mennesker med deres trafik til et lille område.