Debat: Vi skal være her alle sammen

Egentlig burde jeg vel næppe kommentere avisartiklen om beboerprotest over en container ved streetsport-anlægget på Grønningen.

Nu er sagen jo indbragt for Udvalget for Teknik og Miljø, og der vil den jo så blive behandlet. Men jeg er da skuffet over, at de tre beboere i artiklen mener, at en p-plads vil være mindre skæmmende end en enkelt 20 fods container, langt inde på området.

Jeg har ikke læst jeres indsigelser til kommunen, men kun artiklen i avisen, og den giver mig indtrykket af, at I har lige så lidt kendskab til vores ansøgning, som jeg har til jeres indvendinger. Containeren skal IKKE stå der, hvor I står på billedet, men på asfalt-arealet i baggrunden, altså lidt hen i retning af det nordøstlige hjørne, som I ønsker.

Når der ikke står noget om et lysanlæg i vores ansøgning, er det fordi, vi ikke har ansøgt om et lysanlæg, og der bliver ikke noget lysanlæg. Og der findes allerede en toiletbygning på Grønningen, så der er ikke behov for flere.

Såvel klatreaktiviteter, som skating og parkour henvender sig til børn og unge. Jeg tror, det er meget begrænset, hvor mange af dem, der kommer i bil.

Sportsrådet anlagde Grønningen i slutningen af 90'erne til aktiviteter for børn og unge og andre – spændende fra ridning og bueskydning til spejderaktiviteter og hundeluftning.

Jeg er glad for, at I synes, det er et fint, grønt område, der også er til glæde for beboerne på jeres side af vejen. Så er vores intentioner med Grønningen jo lykkedes. Måske fordi vi tager hensyn til, at vi skal jo være her alle sammen.

Ole Ring

Formand for

Streetsportudvalget

Sorø Sportsråd