Debat: Uretfærdighed vil ingen udsættes for

Debat: Nej tak til store, dyre el-biler

Tage Møller og hustru skal betale vandafledningsbidrag som alle andre, skriver Susanne Borggaard, der er formand for Sorø Forsyning. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Af Susanne Borggaard

Formand for Sorø Forsyning A/S pr. 1. januar 2022

Avisen bragte 23. december 2022 en artikel om det ældre ægtepar Tage Møller og hustru, der i syv år har døjet med besværligt afløb af deres spildevand.

Artiklen er trist læsning, og giver et indtryk af, at ægteparret er ladt i stikken af Sorø Forsyning.

Det fremgår af artiklen, at ægteparret er mødt af en mur af tavshed. Dette er ikke korrekt. Selskabets direktør har gennem årene sendt mange besvarelser på spørgsmål fra ægteparret, og selskabets bestyrelse har i to omgange behandlet og besvaret henvendelser fra ægteparret.

I 2020 afviste bestyrelsen for Sorø Forsyning at refundere vandafledningsbidrag, da der gennem årene er sket afløb og rensning af spildevand fra ægteparrets ejendom.

Således skal Tage Møller og hustru betale vandafledningsbidrag som alle andre, selvom de beklageligvis selv har haft meget arbejde herved. En sådan afgørelse kan selvfølgelig påklages til et ankenævn og det er ægteparret orienteret om.

Når der ikke kan opnås enighed, er det for begge parter en fordel, at en uvildig instans kan træffe afgørelse.

På trods af de mange mails frem og tilbage gennem årene, var det først i august 2020, at Sorø Forsyning blev orienteret om afløbsproblemer – mens der var synlige tegn på problemer.

Sorø Forsyning tilkaldte en slamsuger og en entreprenør der vurderede, at et lidt for højt afløb fra ejendommens parcelbrønd kunne være årsag til afløbsproblemerne.

Derfor blev parcelbrønden udskiftet af Sorø Forsyning, og ægteparrets udgifter til slamsuger blev refunderet. Sorø Forsyning kan kun beklage, at fejlen ikke blev fundet tidligere.

Borgere kan altid rette henvendelse til Sorø Forsyning A/S, hvis de oplever problemer relateret til forsyningens områder.

Tage Møller og hustru skal betale vandafledningsbidrag som alle andre, skriver Susanne Borggaard, der er formand for Sorø Forsyning. Foto: Jørgen C. Jørgensen