Debat: Svar til borgmesteren

Når myndighederne skal anvende magt overfor borgerne, så kan denne magt kun udnyttes til at kræve den mindst indgribende foranstaltning, skriver Uffe Thorndahl. Foto: Lene Egeberg

Af Uffe Thorndahl

Klintholm Havnevej 74, Borre

En sen nattetime lige før klokken blev 4 sendte borgmester Gert Jørgensen et svar på mit indlæg om Sorø Kommunes behandling af folkepensionist Lilli Rodeck.

Gert Jørgensen understregede indledningsvis, at han og alle andre i Sorø Kommune ikke kunne kommentere den konkrete sag offentligt.

Tilkendegivelsen blev ikke begrundet. Det kan vel forklares ved, at da kommunens overgreb mod Lilli Rodeck blev debatteret i pressen holdt kommunen sig bestemt ikke tilbage, og var faktisk ret infam.

Men nu har Lilli Rodeck tilkendegivet, at kommunens folk gerne offentligt må kommentere sagen. Lilli Rodeck har i modsætning til kommunen ikke noget at skjule. Så kom nu på banen Gert Jørgensen og prøv at vise dig som et mandfolk.

Sagen drejer sig om, at Lilli Rodeck skulle skille regnvandet fra spildevandet på sin ejendom. Det kunne i henhold til Sorø Forsyning gøres for knap 200.000 kroner. Penge som Lilli Rodeck ikke havde og aldrig ville få.

Nu er det heldigvis sådan i Danmark, at når myndighederne skal anvende magt overfor borgerne, så kan denne magt kun udnyttes til at kræve den mindst indgribende foranstaltning.

Dette er fastsat i det, der hedder proportionalitetsprincippet. Inden kommunen træffer afgørelse i en sag, skal kommunen også have opfyldt officialprincippet. Dette har Sorø Kommune også groft misligholdt i Lilli Rodeck skandalen. Kommunen har slet ikke undersøgt sagen ordentligt.

Havde kommunen gjort det, havde kommunen meddelt Lilli Rodeck, at separeringsproblemet kunne løses ved, at regnvandet blev afledt til en faskine på hendes grund. Det er nu sket og kostede blot 15.000 kroner.

Problemet er, at de højtlønnede ansatte i Sorø Kommune overhoved ikke aner noget som helst om officialprincippet og proportionalitetsprincippet.

Disse betydelige mangler i Sorø Kommunes myndighedsudøvelse indebærer, at en lang række myndighedsafgørelser som kommunen har truffet er ulovlige og dermed også ugyldige.