Debat: Spar på den kommunale administration

Debat: Spar på den kommunale administration
Foto: Kasper H. Skovse

Af Kristiane Nyborg og Linda Nielsen (SF) og Linda Nielsen (SF), medlemmer af Sorø Kommunalbestyrelse.

Sorø Kommune står i store økonomiske vanskeligheder umiddelbart i starten af året, hvor det nye budget for 2023 skulle træde i kraft.

Budgettet kom ud af balance før det trådte i kraft. Vi skal som kommunalbestyrelse finde løsninger på den kuldsejlede økonomi.

Når SF skal finde løsninger, vil vi først og fremmeste kigge på de områder, der ikke rammer børnene, de ældre og handicappede borgeres hverdag.

Man kan spørge sig selv, om man kan det?

Ja, det kan man et langt stykke af vejen, hvis man vil.

Desværre er det ikke det, der er lagt op til i det besparelseskatalog, borgmesteren står bag. Tværtimod! De mange besparelsesforslag rammer i den grad børnenes hverdag i skoler og daginstitutioner, de rammer de ældre og handicappede borgere, der har behov for hjælp.

Det er ikke en holdbar og fremtidssikret måde at spare på. Det vil SF ikke være med til. Vi vil gå en anden vej.

Derfor vil vi rette blikket på økonomiudvalgets budget på 318 millioner. Langt størstedelen af budgettet går til den kommunale administration, først og fremmest administrationen på rådhuset.

Selvom vi anerkender, at der bliver lavet meget godt arbejde på rådhuset, så mener vi, at det er her, vi bedst kan finde besparelser, der ikke mærkes i børnene hverdag og hos de ældre. Og det er nødvendigt at finde besparelser.

Vi kan for eksempel sammenlægge sekretariater, fremfor at vi har et på hvert fagområde, vi kan reducere administrationen til det minimale, vi kan skære ned på vores tilskud til turisme og erhverv, vi kan nedlægge et fagudvalg, vi kan undersøge om jobcentret kan forenkles.

Vi kan måske ikke finde alle pengene på den måde, men vi kan finde betydelig mere, end der er lagt op til i det nuværende sparekatalog.