Debat: Send Naturpark-plan i høring

Debat: Bare ryk tættere sammen

Åbent brev til kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg.

Vi har erfaret, at Naturpark Åmosen har lavet en ny Naturparkplan 2023-28. Planen er udarbejdet af medarbejderne i Naturpark Åmosen, og Naturpark Åmosens bestyrelse har godkendt planen.

Formanden for Naturpark Åmosen er adspurgt, om denne plan har været i høring. Svaret var nej, og det er ikke intentionen, at den skal i høring. Den skal derimod sendes til kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg, som skal godkende planen, og derefter skal den forbi Danmarks Naturfredningsforening, og så var den på plads.

Når man spørger, hvorfor Naturparkplanen ikke har været, eller skal i høring, er svaret, at det er jo bare en opdatering af den tidligere plan (som heller ikke var i høring).

Det ændrer jo ikke ved, at opdaterer man en lokalplan, kommuneplan eller andre planer, der berører borgerne, bliver det sendt i høring. Det er vel en af grundpillerne i forvaltningsloven, at berørte borgere skal høres, når kommuner vedtager planer, som berører specifikke borgeres ejendom i kommunen?

Det er underligt, at man har denne tilgang fra bestyrelsen i Naturpark Åmosen, når de samtidig snakker om frivillighed, samarbejde og dialog med lodsejerne. Men man ønsker ikke at involvere eller delagtiggøre samme lodsejere i udarbejdelsen af planen for de næste fire år, når bestyrelsen mener, at den ikke skal i høring.

Vi kan erfare via dagspressen, at Danmarks Naturfond ønsker at opkøbe jord i Åmosen – ikke for at beskytte og passe på vores fantastiske natur i mosen, men for at sikre øget færdsel og trafik i mosen – helt i tråd med Naturpark Åmosens planer. Heller ikke dette har man direkte informeret eventuelle berørte lodsejere om.

For lodsejerne i Åmosen trækker alt dette tråde og minder ca. 20 år tilbage, hvor Naturstyrelsen i samarbejde med bl.a. Friluftsrådet og Kulturarvsstyrelsen prøvede at gennemtvinge en vandstandshævning i Åmosen hen over hovedet på lodsejerne i Åmosen. Dette projekt blev heldigvis stoppet fra politisk side, da konsekvenserne og økonomien i et så stort vandstandshævningsprojekt var uigennemsigtige.

Så derfor vil vi endnu engang opfordre Kommunalbestyrelserne i Sorø, Holbæk og Kalundborg Kommune til i det mindste at sende planen for Naturpark Åmosen i høring, så de berørte borgere i jeres kommuner har muligheden for at blive hørt.

(Forkortet af redaktionen.)

På vegne af lodsejere i Store Åmose

Nicolai Gottlieb

Peter Frederiksen

Torben Møller-Nielsen