Debat: Lad os nu beholde den gamle skole

Optimistisk tilfredshed med to år ekstra for kulturhus

Debat: Lad os nu beholde den gamle skole

Åbent brev til Sorø Kommunalbestyrelse:

Efter det oplæg til processen omkring politikernes beslutninger om eventuelt salg af Frederiksberg gamle Skole, som I har sendt os, skal I holde et temamøde om sagen 15/8. Til dette møde vil I få et skriv fra forvaltningen.

Vi synes også, I skal have et skriv fra os med vores synspunkter:

Vi synes, I skal lade os beholde skolen.

Den danner rammen om mange gode aktiviteter for vores medlemmer i lokaler, der er velegnede til formålene og den ligger der, hvor vores medlemmer bor og vores aktiviteter finder sted. De lokaler, I har foreslået som erstatningslokaler duer ikke.

• Generelt har I henvist de fleste aktiviter til den blå sal, som hverken har et anvendeligt gulv eller lys udefra, og som jo bruges af skolen på de tider, hvor vores aktiviteter foregår! Desuden mangler der omklædningsrum, bad og redskabsrum.

• I vil flytte dele af LOF til Slaglille og andet til et kælderlokale på Borgerskolen (er der handicap-adgang?). LOF tilbyder undervisning i hele Sorø Kommune, f.eks. Dianalund, Stenlille, Slaglille, Pedersborg, Sorø og ønsker fortsat at kunne tilbyde undervisning og aktiviteter på Frederiksberg.

• Lokalhistorisk Forening for Lynge vil I flytte til musikrummet på Galaxen og skolekøkkenet samme sted, hvor de så skal opbevare deres arkivalier mens børnene laver mad samme sted (!).

• Orienteringsklubben er tilbudt adgang til et par skolestuer tirsdag og torsdag aften og 2 skabe til deres materiel. De benytter lokalerne på Skolevej til forberedelse, korttegning og produktion af træningsløb i op til 40 timer om ugen, afhængig af stævner og aktiviteter.

De har materiel for ca 250.000 kr., herunder dyrt materiel til kortproduktion. Det kan ikke stå i et klasselokale. Orienteringsklubben skal naturligvis ligge ved skoven på samme måde som vinterbaderne og roklubben ligger ved søen..

• Samtidig vil skolen være velegnet til det kulturhus på Frederiksberg, som de fleste andre bydele har i deres nærområder, og som allerede er vedtaget i kommunens budget for 2022

Sorø Kommune er i forhold til de fleste kommuner i landet underforsynet med aktivitetslokaler som de frivillige foreninger kan benytte, Sorø Kommune er simpelthen ikke fulgt med i samfundets udvikling i retning af et mere aktivt fritidsliv. Det er første gang vi ser en kommunalbestyrelse, der direkte modarbejder det fritidsliv, de selv påstår at ville understøtte ved at frasælge aktivt benyttede fritidslokaler, og dermed gøre situationen værre.

Vi håber sandelig ikke, at dette frasalg skal danne grundlag for endnu en tvivlsom udstykning til boliger – men endnu flere tilflyttere til en stadigt mere udfordret fritidskultur og infrastruktur.

Lad os beholde Frederiksberg gamle Skole som et aktivt og levende åndehul for foreningslivet på Frederiksberg og frigiv den ved samme lejlighed til et kulturhus for området. Det vil både foreningerne og lokalsamfundet være taknemlige for – og huske, når der igen skal sættes krydser.

John Christoffersen, Sportsrådet

Herdis Jensen, “Ka’ du huske”

Anja Eberhardt, Sorø Balletforening

Charlotte de Neergaard, Balletforeningen Danmark

Tina Hyldegaard, Frederiksberg Lokalråd

Ole Ring, Folkeoplysningsrådet

Jeanette Christensen, LOF Sorø

Bente Nielsen, Sorø Kultur- & Fritidscenter

Kristian Kærsgaard, Orienteringsklubben Sorø