Debat: Grådig spekulation i Hotel Postgården

Af Bjarne Kjems, Medlem af Radikale Venstre

Debat: Hotel Postgården har siden 1767 været en væsentlig del af livet og aktiviteterne for Sorø bys borgere og besøgende. Nu ligger bygningerne forladte og forsømte hen og bidrager til et trist indtryk af Sorøs bykerne. Det ejendomsselskab, der købte Postgården for et års tid siden for 8 mio. kr., overbeviste Sorø Byråd om, at nu ville der ske noget, hvis de kunne få lov til at indrette boliger i det meste af den 2230 kvadratmeter store bygningsmasse. Byrådet var parat til at ændre kommuneplanen og lave lokalplan, når blot der kom aktivitet og skattebetalende borgere til byen. Siden er der kun sket det, at bygningerne forfalder mere og mere.

Det er en afslørende nyhed, at ejendomsselskabet nu vil sælge Hotel Postgården for 12,5 mio. kr. En fuldstændig vanvittig prisstigning på mere end 50 % på et år, der ikke kan forklares med udviklingen på ejendomsmarkedet. Prisstigningen kan kun forklares ved, at Sorø Byråd gratis har leveret ændringerne i anvendelsesmulighederne, så en ny ejer straks kan søge byggetilladelse og gå i gang med at indrette boliger.

Der er intet ulovligt foregået, men jeg vil sætte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at en privat investor får lov til at score kassen på, at "fællesskabet" – kommunen – skaber muligheden for en så lukrativ investering.

Sorø by og hele kommunen var bedre tjent med, at Hotel Postgården summede af aktivitet med gæster, fester og andre aktiviteter.

Det er min grundlæggende holdning, at bykernens særkende og identitet tilhører "fællesskabet", selv om ejendommene er private. Det er fint, at et enigt byråd holder fast i, at Storgades identitet og branding skal fastholdes med det karakteristiske historiske købstadspræg, men det er også afgørende for byens puls, hvilke aktiviteter, der er inde i bygningerne.

Vi har for mange eksempler på, at byrådet har ladet sig presse, når en privat virksomhed søger om ændring af de vedtagne planer for fremtiden. Udviklingen af Sorø by skal ikke give plads til kortfristet grådig spekulation. Der skal til gengæld være plads til flere butikker, restauranter, cafeer og andre spændende tilbud.