Debat: Derfor omgøres Sorøs beslutninger

Debat: Kagelyst

Af Henning Vincentz Fischer, Koldemosevej 23, Sorø

Det er åbenbart skidt når, man lader politik styre hensynet til den lovgivning, som man er sat til at administrere.

Vi har et politisk flertal i Sorø byr.., nej undskyld kommunalbestyrelse eller var det sogneråd? – der ikke mener at Planloven gælder i Sorø.

Man kan i nærværende avis læse, at afgørelser, der indstilles korrekt af administrationen, ender med den modsatte beslutning i Teknik og planudvalget.

Heldigvis indklages disse politiske beslutninger nærmest på rutine af Danmarks Naturfredningsforening, ligesom sagerne omgøres i Planankenævnet.

Jeg forstår de kritikere, der ved kommunalreformen var bekymrede over kommunernes overtagelse af landzoneadministrationen fra amterne. Kommunerne, og det gælder ikke mindst Sorø, er gennemgående for små og politikerne sidder alt for tæt på administrationen, som vi ser det i de aktuelle sager, sidst med Sandstone.

Hvis ikke alle kommuner administrer efter loven, opstår der konkurrenceforvridende vilkår. Jeg tror ikke, at Sandstone skal forvente at få bedre muligheder for bebyggelse i det åbne land i Nordsjælland, loven er den samme.

Jeg ønsker Sandstone held og lykke, de har nogle flotte produkter, men virksomheden, som den ligger i dag, er en alvorlig øjebæ i det åbne landskab.