Debat: Der bliver ikke ændret på normering i åbningstiden

V-forslag henter færre penge end ventet
Foto: Jens Wollesen

Af Jakob Spliid (V), formand for børn og undervisningsudvalget i Sorø Kommune

Svar til Pia Ungstrup Petersen, Formand BUBL Midtsjælland.

Tak for dit indlæg i Sjællandske, hvor du rækker ud til os og stiller jer til rådighed for dialog og konstruktive forslag i denne tid, hvor vi skal træffe vanskelige beslutninger – tak for det.

Du citerer mig i artiklen og derfor vil jeg gerne komme med nogle rettelser i dit oplæg.

Først vil jeg sige, at det for Venstre er meget vigtigt, at vi i arbejdet med at finde tilpasninger på cirka 50 millioner, rammer velfærdsområderne mindst muligt. Vi kan med de beløb der er på spil selvsagt ikke friholde velfærdsområderne, hvis der også skal kunne opretholdes en forsvarlig drift på de øvrige områder, men vi kan gøre vores bedste.

I artiklen skriver du, at færre personale fremover skal varetage den pædagogiske indsats for stadig flere børn. Dette er ikke korrekt og desværre en misforståelse.

I det forslag du henviser til, så er der udelukkende tale om, at der bliver ændret på åbningstiderne i nogle institutioner, hvoraf der fortsat vil være en institution i nord og i syd som vil beholde de nuværende åbningstider.

Der bliver ikke ændret på normering i åbningstiden. Det er vigtigt for mig at understrege. For jeg er enig i, at hvis vi skal løse problematikken med stadig flere børn som mistrives og som har behov for ekstra støtte senere i livet, så starter arbejdet i vuggestue og børnehave – og det kræver nok og uddannet personale.

Det der var mit budskab, som jeg blev citeret for, var at vi så vidt det er muligt, forsøger at finde områder, som ikke rammer kernedriften. I forslaget om åbningstider, er det fx ikke børnene det rammer, men derimod – desværre – nogle få forældre. Vi har bedt om data på hvor mange forældre det vil berøre, frem mod de endelige beslutninger.

Du nævner også Supercenter Sandlyng. Dette tilbud er der endnu ikke taget stilling til og ligesom de øvrige forslag fra administrationen, så behandles de først endeligt på kommunalbestyrelsesmødet 1. marts.