De kommunalt ansatte bliver fortsat længe i jobbet