Brandvæsen har færre forgæves ture

Foto: THOMAS OLSEN, Maja Andersen
FOTO:THOMAS OLSEN 040116
  NYTRSPAROLE HOS SOR¯ BRANDV®SEN
FOTO:THOMAS OLSEN 040116 NYTRSPAROLE HOS SOR¯ BRANDV®SEN

Det blev til i alt 256 udrykninger i 2015 til brande, færdselsuheld og blinde alarmer for Sorø Brandvæsen. Det er én mindre end i 2014.

Og selv om antallet af udrykninger er stort set uændret fra 2014, er det lykkedes at reducere antallet af blinde alarmer fra de såkaldte ABA-anlæg (automatiske brandalarm-anlæg).

I 2014 kørte beredskabet 93 gange til blinde alarmer mod 71 gange i 2015, hvilket giver et fald på 23 procent. Det er dog kun på stationen i Sorø, at det er lykkedes at reducere de forgæves køreture.

I Ruds Vedby kørte brandbilerne forgæves i 58 procent af alle udrykninger. I Sorø er tallet 19,8 procent.