Boligselskab: Jan blev smidt ud af bestyrelsen uden varsel