Debat: Bevar og styrk Slaglille Plejeboliger

Hvem tager æren, borgmester?

Kasper Nygaard (løsg.), viceborgmester og formand for Kultur og fritidsudvalget, mener, at der både skal være attraktive tilbud til ældre i byen og på landet.

Af Kasper Nygaard (løsgænger), viceborgmester og formand for kultur- og fritidsudvalget

Man har i pressen kunne læse en artikel om at ”kampen for Slaglille plejecenter synes tabt”, efter et flertal i social og sundhedsudvalget stemte for nedlæggelse af Slaglille plejecenter.

Et synspunkt og en holdning jeg ikke deler.

Processen og tempoet i forbindelse med plejeboliganalysen har været højt, og vi har efter høringsperioden udløb ikke drøftet sagen politisk eller haft mulighed for at prioritere muligheder for en bred politisk løsning, inden sagen blev forlagt udvalget.

Politisk og generelt er det ikke en fordel at forhaste kompliceret processer.

Derfor er det på tide at standse op og tage tempoet ud af de politiske beslutninger. Ikke blot i denne men også i de sager, som i fremtiden står foran os.

Vi bør i højere grad tale politik på tværs og i den grad indgå i en dialog om, hvad det er for en kommune, vi gerne vil have, og hvilke tilbud vi vil tilbyde vores borgere på sigt og på tværs af alder og geografi.

I øjeblikket er kommunes økonomi som bekendt udfordret, og umiddelbart ser det ud til, at den udfordring fortsætter i de kommende år, som jeg ser det.

For mig vægter det frie valg, livskvalitet og værdighed højt.

Muligheden for fysiske omgivelser omkredset af natur og udsigt over åbne marker er med til at skabe livskvalitet til den enkelt borger i dagligdagen. Det er mere end blot økonomi og på den baggrund skal der ikke træffes forhastede beslutninger.

Sorø kommune er som bekendt en landkommune, hvor det i høj grad generelt er vigtigt, at der er attraktive tilbud i by som på land.

Alsted-Fjenneslev og Slaglille-Bjernede lokalråd samt ældrerådet har efter min mening bidraget med konstruktive indspark og synspunkter til en fortsat drift og udvidelse, som jeg synes bør undersøges og understøttes, inden kommunalbestyrelsen tager en endelig beslutning.

Derfor mener jeg, at vi politisk bør drøfte muligheden for, om der kan igangsættes en analyse i forhold til styrkelse, renovering og modernisering/udvidelse af Sorø kommune plejeboliger i landområderne som et tilbud for de ældre medborgere som ønsker dette.

Inden der træffes endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.