Ammoniak nåede ikke ud i vandhanerne

En kontrol af vandet fra Sorø Vand viste i november 2021 ammoniak i vandet.