57 millioner i minus: Sorø Kommune skal fyre og reducere service

Plejehjemspladser, specialundervisning og inflation betyder fyringer og dårligere kommunal service fremover.

Debat: Svar til Uffe Thorndahl

- Langt flere af vores borgere er flyttet til plejehjem uden for Sorø Kommune, siger borgmester Gert Jørgensen (K), og det har givet en merudgift på hele 14 millioner kroner.

Foto: Kenn Thomsen

Der mangler lige nu 57 millioner kroner i Sorø Kommunes budget for 2023.

– Det har vi konstateret efter den seneste budgetopfølgning for december måned. Vi laver tre økonomiske redegørelser om året, og nogle af de ting, som er blevet markant dyrere, handlede vi på allerede i 2022, siger Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen (K).

– Desværre er situationen ikke blevet bedre, fordi vores udgifter er steget meget. Den allerstørste merudgift udgør cirka 14 millioner kroner på plejehjemsområdet. Det kommer af, at langt flere af vores borgere er flyttet til plejehjem uden for Sorø Kommune. Vi har tager også imod nogle udefra, men der er en stor ubalance i det regnskab. Det er sket efter corona. Måske søger nogen en plads tættere på deres pårørende. Vi har ikke spurgt borgerne, så vi kender ikke forklaringen, siger Gert Jørgensen.

Dyrt specialområde

Der mangler 11 millioner kroner på foranstaltningsområdet, herunder anbringelser uden for eget hjem.

Specialundervisning for børn og unge udgør også et minus på omkring 11 millioner kroner. Desuden er der en merudgifter til Movias busdrift.

– Oveni de øgede udgifter har inflationen ramt os med et samlet minus på mellem syv og 10 millioner kroner. Tidligere har økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen været et nulsumsspil, men med den helt nye aftale, så skal vi selv betale prisstigningerne, fordi regeringen skal bruge et øget råderum på blandt andet at købe våben til Forsvaret. Kommunerne må også holde for, konstaterer Gert Jørgensen.

Sorø Kommune har længe vidst, hvor det bar hen ad. Så der er indlagt en buffer gennem ekstrabevillinger på otte millioner kroner.

Afskedigelser på vej

– Så her og nu er det i praksis 49 millioner, der mangler. Rent teknisk kan vi ikke genåbne budgettet, så vi er tvunget til at foretage os tilsvarende korrigerende handlinger. Men problemet er fortsat, at udgifterne vokser mere vedvarende end de reduktioner, vi tidligere lavede i nogle puljer, siger Gert Jørgensen og kommer ind på de uundgåelige beslutninger, som de enkelte fagudvalg nu skal have taget hul på:

– Det kan desværre ikke undgås, at besparelserne vil omfatte både direkte og indirekte reduktioner i serviceniveauet på visse områder, ligesom der vil blive tale om afskedigelser. Hvor mange ved vi dog ikke endnu. Det er en række meget vanskelige beslutninger, der skal træffes, men det er nødvendigt for at få skabt nogle ansvarlige løsninger for Sorø Kommune, siger han og tilføjer:

– Det er en landspolitisk udfordring. Vi er valgt af borgerne til at prioritere de fælles midler. Det kræver ansvarlige politikere. Nu skal de enkelte fagudvalg se på administrationens katalog over mulige handlinger og beslutte, hvor vi har mulighed for at agere.

– Det er en bunden opgave, at kommunens udgifter varigt bringes ned, og der skal sikres et stabilt grundlag for de kommende års budgetforhandlinger, siger han.

Det forventes, at en endelig beslutning om de konkrete besparelser ligger fast efter de kommende udvalgsmøder og mødet i Sorø Kommunalbestyrelse 1. marts.

– Langt flere af vores borgere er flyttet til plejehjem uden for Sorø Kommune, siger borgmester Gert Jørgensen (K), og det har givet en merudgift på hele 14 millioner kroner. Foto: Kenn Thomsen