11 pct. mere hjemmehjælp

Foto: Peter Andersen

Foto: Peter Andersen

Fra 2020 til 2021 er antallet af visiterede hjemmehjælpstimer steget med 11 procent i Sorø Kommune. Det viser en opgørelse fra fagforeningen FOA.

I 2020 blev der visiteret 124.020 timer, mens det i 2021 var 138.008 timer.

Det er dog langt fra tilfældet i alle kommuner. Der er store forskelle blandt kommunerne ifølge FOA’s opgørelse, der bygger på tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af visiterede hjemmehjælpstimer faldt i seks kommuner i Region Sjælland fra 2020 til 2021, samtidig med at antallet af borgere over 65 år er steget. I de resterende 11 kommuner er antallet af visiterede timer steget, hvilket også er den landsdækkende tendens, hvor den gennemsnitlige stigning i visiterede timer ligger på 1,8 procent.

Foto: Peter Andersen Foto: Foto: Peter Andersen