Udviklingsplan skal sikre bedre sagsbehandling på familieområdet

Sagsbehandling: Siden december 2021 har Solrød Kommune haft fokus på sagsbehandlingen i Familieafsnittet under Børn og Unge Rådgivningen, og det er nu mundet ud i en udviklingsplan for en genopretning af området

Udviklingsplan skal sikre bedre sagsbehandling på familieområdet