Trylleskov Strands grønne områder skal være intakte

Drift: Der er i budgettet for 2023 afsat 475.000 kroner til vedligeholdelse af grønne områder i Trylleskov Strand og fortsat tilknytning af projektleder.

Trylleskov Strands grønne områder skal være intakte

I 2023 skal etape 2A, 4A og 5, der kan ses til venstre, driftes og vedligeholdes. Kort: Solrød Kommune

Solrød: På sit seneste møde anbefalede Natur-, klima- og planudvalget indstillinger fra Solrød Kommunes administration om at vedligeholde grønne områder i såkaldte etaper i Trylleskov Strand og at fortsætte med at have en projektleder tilknyttet om en ny bydel i Trylleskov Strand.

Baggrunden er, at kommunen har solgt 21 ”boligøer” siden 2008 i den nyere bydel Trylleskov Strand til opførelse af forskellige slags boliger og en boligø til butik og en til Kirkens Hus, hvor der bliver afholdt forskellige arrangementer – af og til også byrådsmøder, som enkelte måske også kan huske skete sidste gang i december 2022.

”Solrød Kommune har løbende etableret de grønne områder mellem boligøerne i Trylleskov Strand og vedligeholdt dem i to år. Efter de to år overdrages arealerne til Ejerlavet Trylleskov Strand. Anlægget omfatter bl.a. plantning af træer og buske på flader og volde, såning af engarealer, etablering af stier og stitunnel under S-banen”, lyder det på sagsfremstillingen om de grønne områder, der ligger i de etaper, der kan ses på kortet.

Det er i lyset af en landskabsplan om at sikre et naturpræg, at arbejdet med de grønne områder skal ses. På sagsfremstillingen lyder det i øvrigt, at de grønne områder af både Karlstrup Mose, Engstrup Mose og Trylleskoven, som alle ligger i tilknytning til bydelen.

”I 2022 blev den sidste del af etape 2A og 5 etableret. Dermed er alle grønne områder nu anlagt. I 2023 skal etape 2A, 4A og 5 driftes og vedligeholdes. Det indebærer bl.a. slåning af græs, lugning af bede, beskæring af træer og buske, udskiftning af udgåede træer og buske samt vedligeholdelse af stier og bassiner. I løbet af 2023 skal etape 4A og 5 overdrages til Ejerlavet. Etape 2A forventes overdraget i slutningen af 2024, hvorefter der vil være almindeligt tilsyn og tilretninger”, står der også på sagsfremstillingen.

Projektleder

Og på sagsfremstillingen er det altså også forklaret, at der siden 2006 har været tilknyttet en projektleder, som er det frem til 2025, hvor de sidste arealer planmæssigt skal være færdiggjort og overdraget.

”Der er i budgettet for 2023 afsat 300.000 kr. til anlæg af grønne områder i Trylleskov Strand og 175.000 kr. til tilknytning af en projektleder. Der er i budgettet for 2024 afsat 125.000 kr. til anlæg af grønne områder, mens der i budgetterne for henholdsvis 2024 og 2025 er afsat 150.000 kr. til tilknytning af projektleder. Det er ikke et lovkrav, at de grønne områder anlægges af Solrød Kommune eller, at der er en projektleder tilknyttet. Det er en del af Solrød Kommunes samlede planer for udviklingen af Trylleskov Strand”.

Der er en løbende dialog mellem kommunen og Ejerlavet Trylleskov Strand, lyder det også på fremstillingen – borgerne i området bliver involveret i udviklingen af de grønne områder.

Førnævnte udvalg nikkede til administrations indstillinger på sit møde tidligere i marts, og Økonomiudvalget behandlede ligeledes sagen på sit seneste møde. Det samme gør Byrådet den 29. marts. Mødet holdes i Byrådssalen (lokale 25) på første sal over Solrød Bibliotek og Kulturhus fra klokken 19, og der er spørgetid fra klokken 18.45.

I 2023 skal etape 2A, 4A og 5, der kan ses til venstre, driftes og vedligeholdes. Kort: Solrød Kommune