Solrød giver den gas

Lille Skensved: Der var stor glæde og tro på en grøn fremtid, da der var rejsegilde på det nye biogasanlæg i Solrød.

Ikke mindst hos borgmester Niels Hörup (V), da han holdt tale i forbindelse med rejsegildet på det store anlæg.

– Der sker store ting i disse dage, Apple vil til Viborg og Lego har fået deres hidtil bedste resultat. Solrød Biogas er på sin vis også en Danmarks-sensation, på den måde vi sammensætter vores biogas, sagde han til DAGBLADET Køge om anlægget, der blandt andet skal drives af indsamlet tang fra Solrød Strand.

– Der er investeret i omegnen af 100 millioner kroner i projektet, der inden længe skal forsyne Solrød-borgere med grøn el og varme, fortsatte han.

Ved rejsegildet lagde han også stor vægt på de miljømæssige gevinster ved anlægget, der forventes drastisk at reducere kommunens udledning af drivhusgasser.

– Det vil give et bost til Solrød Kommunes mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 50 procent i 2015, fortalte han og fortsatte om de andre grønne gevinster:

– Anlægget vil gavne miljøet på mange måder. Forureningen i Køge Bugt vil blive mindsket og industriens restprodukter bliver til en gevinst. Det vil være med til at fortrænge brugen af fossile brændstoffer og det vil ikke mindst være med til at begrænse brugen af kunstgødning på markerne.

Solrød Biogasanlæg er et projekt med mange samarbejdspartnere, der i blandt andet CP Kelco, lokale landmænd og Bregentved Gods, som vil aftage en stor del af restproduktet, når det er blevet afgasset.

Anlægget er blevet til i tæt samarbejde med Vestegnens Kraftvarmeselskab, men er et kommunalt-ejet selskab, der skal drives af et hvile-i-sig-selv-princip, hvor et eventuelt overskud vil komme kommunens borgere til gode.