Solrød Fjernvarme i vækst

Solrød: Der har i det forgangne år også været vækst i antallet af fjernvarmebrugere. Selskabet var med udgangen af 2022 oppe på 2.989 målere og leverer forsyning til 5.000-6.000 husstande.

Solrød Fjernvarme i vækst

Her er den nye bestyrelse. Foto: Lindskov.com