Sandfodring skal langt om længe sikre kysten

18 ud af 19 byrådsmedlemmer i Solrød stemte tirsdag for at frigive midler til sandfodring af klitterne øst for Strandvejen. Det skal sikre kysten, hvilket har været en omfattende proces, som også skabte debat i byrådssalen.

Debat på falderebet: Sandfodring skal langt om længe sikre kysten

Der er tale om område “A”. Foto: Solrød Kommune

Solrød: Kystsikring er nødvendigt, fordi området er oversvømmelsestruet. Derfor skal det forebygges.

Sådan lød noget af 1. viceborgmester Niels Hörups (V) ræsonnement, da færdiggørelsen af kystsikring i form af sandfodring af et stort område i strandområdet var på dagsordenen til Solrød Kommunes første byrådsmøde i 2023.

Det var ”bare” en frigivelse af midler, en anlægsbevilling på 430.000 kroner, som der skulle tages stilling til tirsdag. Alligevel konceptet sandfodring som måden at kystsikre på at skabe debat.

– Vi er for biodiversitet og kede af sandsugning, som vi mener er altødelæggende for Køge Bugt, lød det fra Brian Mørch (DF).

Kim Sunesen (V), der er formand for natur-, klima- og planudvalget, bemærkede, at problemet om kystsikringen ”har været et langt forløb”, hvor man har haft lodsejere med inde i maskinrummet.

– Det er ikke første gang, vi har hørt Brian Mørch protestere. Jeg har stadig til gode at høre, hvordan man så skulle gøre, sagde han blandt andet.

Brian Mørch svarede blandt andet, at man kunne tage andre modeller op på et møde eller byrådets time, og at han ”ikke ligefrem er ekspert”, men at han finder sandfodring uhensigtsmæssigt.

Niels Hörup bad efterfølgende om ordet, blandt andet for at spørge, ”hvor man så skulle tage sandet fra” og bemærkede, at ”det her sand har ligget på klitterne” i Solrød, og at det bliver på denne måde, medmindre alle i strandområdet skal have deres kældre fyldt med vand.

Brian Mørch kvitterede bagefter for et ”velkoordineret spørgekor” fra Venstre. Han svarede også, at det ikke er hans opgave at komme med alternativer og understregede, at han har stået alene med bekymringen om sandfodring.

Før det nåede Ina Lindemark (VoresSolrød) at give et kort besyv med:

– Jeg deler synspunktet omkring konsekvenserne ved sandsugning i Køge Bugt, lød det blandt andet.

Stigende udgifter

Som det både blev bemærket i byrådssalen, og som man kan læse på referatet af mødet, har det været en længere proces.

– Der har været et meget langt forløb med inddragelse af borgerne. De har påpeget klart, at de for eksempel ikke ønsker et dige af ler, som man har set andre steder, sagde Niels Hörup også.

I marts 2021 blev det besluttet i byrådet, at området, der kan ses på kortet, skulle kystsikres, og de 430.000 kroner, der nu er frigivet til at sandfodre klitterne, er et af de sidste skridt af kystsikringen. Pengene er frigivet fra det samlede rådighedsbeløb på godt 3 millioner kroner til kystsikringen af området øst for Strandvejen, som er afsat i budgettet for 2023.

På referatet kan man også læse, at der i opstarten af sandfodringen har været henvendelser fra borgere omkring placeringen af sandet på deres matrikler.

”Som følge af det har sandfodringen været afbrudt i omkring fire måneder, hvor der er blevet afholdt møder med de berørte grundejere om tilrettelæggelsen af sandfodringen”, kan man læse på referatet af byrådets møde.

Her kan man også læse, at de møder har betydet merudgifter:

”Derudover har der været merudgifter forbundet med afbrydelsen af arbejdet og rømning af byggepladsen. Endelig har der været ekstraomkostninger forbundet med genoptagelsen af sandfodringen, herunder genetablering af byggeplads, sortering af sandmængder samt materiel og mandetimer”, står der blandt andet.

Der er tale om område “A”. Foto: Solrød Kommune
Der var godt gang i debatten i byrådssalen. Foto: Thomas Kellermann