Sådan kan der komme issalg ved Strandens Hus

Sommer: De fleste strandgæster har det med på et tidspunkt at blive tørstige efter kolde drikke eller issultne, og til sommer kan man ved Strandens Hus muligvis få stillet sin trang ved et midlertidigt salgssted.

(Måske) godt nyt på vej til issultne strandgæster

Der var rejsegilde for Strandens Hus i september. Tæt herpå kommer der muligvis et midlertidigt salgssted med is, sodavang og andre sommerfornødenheder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Solrød: Der er blot et par måneder til, at folk strømmer til de vanlige populære sommerdestinationer, herunder det utal af strande, der er langs Danmarks godt 8600 kilometer kyst.

I Solrød har “Strandløven” på Østre Strandvej for et par år siden været et sted, hvor folk har kunnet søge hen fra varmen på stranden og få sig en sodavand eller is. Men som det også fremgår af dens Facebook-side, var 10. oktober 2021 sidste “brøl” fra Strandløven. Men behovet for de strandbesøgende er der imidlertid stadig:

“Det er administrationens vurdering, at strandens brugere efterspørger mulighed for at kunne købe kolde og varme drikke samt is og lette madvarer. Derudover har der i forbindelse med andre udbud været interesse for stadepladser ved Strandens Hus, der kan bruges til opstilling af midlertidige salgssteder som eksempelvis streetfood boder”, som administrationen i Solrød Kommune skriver til Byrådet.

Det gør den i den forbindelse, at det nu skal drøftes, hvorvidt der skal opføres et midlertidigt salgssted ved Strandens Hus, hvor der var rejsegilde i september, som kan ses på billedet.

Som eksempel vises en klassisk bod og også “foodtrucks”, som administrationen altså også nævner, ligesom en placering tæt på Strandløven for enden af Østre Strandvej også nævnes som mulighed for placering af midlertidigt salgssted, men i øvrigt ikke noget, der ligger fast.

“En café/restaurant skal afløse strandkiosken ’Strandløven’, der vil blive revet ned ved opførelse af en eventuel café/restaurant i området. Strandkiosken er de seneste 3-4 år blevet vedligeholdt på et minimum, hvilket skyldes det igangværende projekt om Strandens Hus. Strandkioskens bygningsmæssige tilstand kræver, at bygningen skal gennemgå en større renovering, hvis bygningen skal lejes ud til de kommende sæsoner” skriver administrationen også.

Anbefales med bemærkning

Byrådet skal tage stilling til salgsstedet 29. marts. Økonomiudvalget i Solrød Kommune nikkede til indstillingen på sit seneste møde, men med bemærkning om, at forpagtning af stadepladsen afprøves i 2023, og at Strandløven dermed ikke bortforpagtes.

“Som alternativ til, at Strandløven renoveres for sidenhen at bygningen rives ned, anbefaler administrationen, at der gives mulighed for at udbyde en stadeplads med en kontraktlængde på op til 3 år med månedlig opkrævning af arealleje”, lyder det også i oplægget fra administrationen.

Solrød Kommune har i 2020 og 2022 afholdt et udbud af areale til opførelse af en café ved Strandens Hus, men ved begge udbud modtog kommunen ingen bud.

“I december 2022 skulle Økonomiudvalget tage stilling til, om et nyt udbud af areal til café/restaurant skulle udsættes til slutningen af 2023. Udvalget besluttede i den forbindelse, at sagen skulle udsættes, da udvalget ønskede en temadrøftelse af sagen senest i 2024. Det er således fortsat usikkert, hvornår der opføres en café/restaurant ved Strandens Hus”.

Der var rejsegilde for Strandens Hus i september. Tæt herpå kommer der muligvis et midlertidigt salgssted med is, sodavang og andre sommerfornødenheder. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen