Politisk flertal for flere 0. klasser

Klassekamp: Der er ikke politisk enighed om det giver mening og er pengene værd at oprette flere 0. klasser. Nu tages skolebestyrelserne med på råd.

Cecilie ved tavlen for f¿rste gang.
MF