Nyt udspil: Alle skal til prøve i praktiske fag

Foto: Kenn Thomsen