Nyt system suger skraldet pist væk

Der kommer sandsynligvis et helt nyt skraldesug i forbindelse med udvidelsen af Plejecenter Christians Have. Foto: Jesper From
Der kommer sandsynligvis et helt nyt skraldesug i forbindelse med udvidelsen af Plejecenter Christians Have. Foto: Jesper From

Alle kender til besværet med at bære affaldsposen ud og måske har man tit ønsket sig, at den nærmest forsvandt af sig selv.

Helt så nemt går det dog ikke, men et nyt »skraldesug« på Plejecenter Christians Have skal være med til at løse behovet for håndteringen af den stigende affaldsmængde. Skraldesuget fungerer ved, at der bygges en sugecentral, hvortil affaldet bliver suget et vist antal gange dagligt. Herefter bliver det ført hen i en opsamlingscontainer og er klar til tømning.

Social- Sundheds- og Fritidsudvalget har netop sagt god for etableringen af systemet, der vurderes at have en række fordele for driften af Christians Have.

Med systemet bliver affaldet behandlet på en sikker og hygiejnisk måde via sug. Dermed undgås manuel håndtering, smittefarer og lugtgener fra affald på plejecenteret. Der vil desuden være en besparelse på driftsudgifter, kan man læse i det seneste referat fra udvalgets møde.

Med i byggefase

Affaldet på Plejecenter Christians Have håndteres i dag manuelt via affaldscontainere på hjul, hvilket er uhensigtsmæssigt både hygiejnisk og driftsmæssigt. Der er derfor i opførelsen af den nye tilbygning projekteret med en skraldesugløsning i den nye bygning. I forbindelse med projekteringen er det blevet drøftet at etablere en ensartet affaldshåndtering i plejecentret, så den eksisterende bygning med 12 bogrupper kobles på skraldesuget i den nye bygning.

Det er byrådet, der endelig skal tage stilling til etablering af et stationært skraldesug på Plejecenter Christians Have.