Nyt system på vandværket

Havdrup: Havdrup Vandværk er gået i gang med at udskifte en del af de tekniske installationer i systemet, og derfor gør vandværket opmærksom på, at forbrugerne i øjeblikket desværre kan opleve uregelmæssigheder i forsyningen – i aften og nattetimerne kan der være totale afbrydelser af vandet i op til maksimum en time.

Havdrup Vandværk oplyser, at renoveringen af systemet intet har at gøre med vandkvaliteten, så man skal ikke være bange for at åbne for hanerne. Man håber at arbejdet er færdigt med udgangen af måneden.