Nu starter jordarbejdet på den kommende sti mod Køge Nord

Den kommende bro over Cordozavej afventer foreløbigt, og vil bl.a. blive afstemt med stiprojektet i Køge Kommune. Illustration: Solrød Kommune

I forbindelse med etableringen af det nye boligområde Green Hills, blev der i samarbejde med Køge Kommune planlagt en stiforbindelse, som skal skabe en bedre forbindelse til Køge Kommune og ikke mindst Køge Nord Station. Stien skal gå over Cordozavej via en bro, og en del af det forberedende arbejde er allerede udført i foråret på den nordliggende side af Cordozavej.