Muliggørelse af padelcenter godkendt

Sport: Der har været behov for en ny lokalplan i forbindelse med tilblivelsen af padelcentret ved Litorinaparken og Mellemvang, som nu er vedtaget. 55 høringssvar og mere end 200 underskrifter mod projektet var kommet ind i høringsperioden.

55 høringssvar og 200 underskrifter senere: Muliggørelse af padelcenter er godkendt

Man forventer en indgåelse af en købsaftale for padelgrunden i maj 2023. Foto: Solrød Kommune

Solrød: Kaotiske trafikale forhold, utilstrækkelige p-forhold, udfordringer med larm, lysindfald og værdiforringelser af boliger er bare noget af det, der bliver fremhævet i de 55 høringssvar, der er afgivet.

Også en underskriftindsamling mod det padelcenter, der skal ligge ved Mellemvang og Litorinaparken, var noget, der er nævnt i forbindelse med vedtagelsen af den lokalplan, der skal gøre padelcentret muligt. Der er kommet 103 underskrifter mod etablering af café og restaurant på placeringen, og 131 underskrifter mod etablering af padelcenter på placeringen.

Der har undervejs været mange diskussioner om padelcentret og justeringer af processen, senest i form af lokale repræsentanter fra grundejerforeninger, der skal være med i bedømmelsesudvalget for dem, der byder sig ind på padelprojektet.

Ved byrådsmødet for nyligt blev lokalplanen, der muliggør padelcentret, vedtaget. Under behandlingen af punktet bemærkede Morten Scheelsbeck (K), at der netop var kommet friske tal, der viste, at padeltennis er en sport i rivende udvikling, og at ”det betrygger mig i, at der i hvert fald er et marked for det”.

Justeringer

På sagsfremstillingen til byrådsmødet lød det også, at mange ønsker en anden placering til padelcentret, til hvilket svaret før imidlertid har lydt på, at man ikke råder over en anden oplagt grund. Omfanget af byggeriet og højden er også noget, der nævnes.

Sidstnævnte er også noget, der er vurderes til at skulle ændres i lokalplanen – helt præcist formuleret ved, at paragraf 6.8 ”ændres, så der gives mulighed for at nedgrave padelcenteret 4 meter under terræn i stedet for 2 meter”.

Også krav om, at parkeringspladserne etableres med græsarmeringssten eller lignende, der giver et grønt udtryk og at der ikke må ske udendørsservering, er der lagt op til at ændre.

På sagsfremstillinge lyder det også, at normen for det kommende padelcenter er fastsat ud fra andre kommuner og en vurdering af brugen af banerne,

“Lokalplanen bestemmer, at der ved opførelsen af et padelcenter skal etableres minimum fire parkeringspladser pr. padelbane. Derudover skal der etableres en parkeringsplads pr. 25 m², som benyttes til administrations- og mødelokaler samt restaurant/café. Desuden skal det eksisterende omfang af parkering på 30 pladser, som bl.a. benyttes af Solrød Tennis Klub, fastholdes. Normen på fire parkeringspladser pr. bane er lavere end for det øvrige lokalplanområde, herunder Solrød Idrætscenter, hvor parkeringsnormen er fastsat til 1 parkeringsplads pr. 25 m² etageareal”, står der også på sagsfremstillingen.

Ingen af de berørte lokale var mødt op til byrådsmødet for at spørge til eller kritisere padelcentret, hvilket ellers har været tilfældet til flere foregående byrådsmøder, ligesom en gruppe lokale også har luftet deres bekymringer i avisen.

Man forventer en indgåelse af en købsaftale for padelgrunden i maj 2023. Foto: Solrød Kommune