Ministerie har ikke hørt fra Solrød om kritisk lukning af fælleslejligheder for sårbare borgere

Ifølge Social-, Bolig- og Ældreministeriet er Solrød Kommune ikke vendt tilbage på en henvendelse om lukningen af de vitale fælleslejligheder i bofællesskaberne Spar 7 og Hjerter 9, hvor unge og voksne med forskellige udfordringer bor.

Ministerie har ikke hørt fra Solrød om kritisk lukning af fælleslejligheder for sårbare borgere

Fra venstre ses Nicklas, Simone og Sebastian, og til højre i billedet ses den fælleslejligheden, de sammen med de andre borgere i Spar 7 ikke længere kan bruge.