Mere hav-biodiversitet på vej: Nyt projekt skal genskabe stenrev i Køge Bugt

Havmiljø: Sammen med flere andre kommuner langs med Køge Bugt støtter Solrød Kommune op om et nyt projekt, der skal forbedre havmiljøet og biodiversiteten i Køge Bugt.

strand solrød

Solrød: Der er godt nyt for fiskene i Køge Bugt og for alle andre, der bekymrer sig om havmiljøet og biodiversiteten i de lokale farvande. Foreningen Køge Bugt Stenrev har nemlig planer om at genetablere stenrev i Køge Bugt med det formål at forbedre havmiljøet og styrke biodiversiteten i Køge Bugt.