Lokalplanforslag for ny gårdbørnehave sendes i høring

Daginstitution: Byrådet spørger nu ind til borgernes holdning til udkastet for den lokalplan, der skal danne de overordnede rammer for en ny gårdbørnehave i Gl. Havdrup.

Lokalplanforslag for ny gårdbørnehave sendes i høring

Dagtilbuddet etableres med plads til maksimum 90 børnehavebørn. Foto: Solrød Kommune

Havdrup: Planerne om en gårdbørnehave omgivet af idyllisk natur med masser af plads til at boltre sig på går nu ind i en ny fase. Byrådet sender nemlig nu et forslag til den lokalplan med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, der skal gøre projektet muligt, i høring. Lokalplanen bestemmer sammen med et tilhørende forslag til kommuneplantillæg de overordnede rammer for projektet, og begge planforslag er i høring fra den 5. april til og med den 9. maj.

Samtidig inviterer Solrød Kommune til borgermøde om lokalplanforslaget og kommuneplantillægget den 3. maj kl. 17-18.30 i Pepes Bar i Havdrup Idrætscenter.

– De nuværende udkast til lokalplanen og kommuneplantillægget er lavet på baggrund af de input, borgerne tidligere er kommet med, da vi i december 2022 sendte et kommuneplantillæg i høring. Nu vil vi gerne høre borgerne igen, og jeg håber, der er mange, der har lyst til at komme med input, siger Kim Sunesen (V), formand for Natur-, klima- og planudvalget.

Lokalplanforslaget sætter rammerne for eksempelvis bygningshøjde, bebyggelsesprocent og trafikale forhold. I lokalplanforslaget lægges der op til, at den nye børnehave maksimalt kan være 8,5 meter høj og 1,5 etage.

Samtidig slår lokalplanforslaget fast, at ind- og udkørsel skal placeres med størst mulig afstand til svinget på Skolevej af hensyn til trafiksikkerheden, og det giver også mulighed for, at der kan etableres et busstoppested. Lokalplanforslaget lægger bl.a. også op til, at der skal etableres minimum 25 p-pladser og en vendeplads ved den kommende børnehave.

Lokalplanen og kommuneplantillægget sætter de overordnede rammer for den nye gårdbørnehave, som byrådet tidligere har haft på dagsordenen. Blandt andet besluttede byrådet i januar 2023, at dagtilbuddet skal have en gårdprofil i overensstemmelse med ejendommens beskaffenhed og beliggenhed.

Dagtilbuddet etableres med plads til maksimum 90 børnehavebørn. Foto: Solrød Kommune